Grandcafé de Snor

Regelement

Regelement Grandcafé de Snor

Hieronder staan de regels van Grandcafé de Snor. Wij houden ons aan de covid19-maatregelen van het RIVM. Gelieve dit regelement goed door te nemen.

 1. Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten hebt. Grandcafé de Snor is gemachtigd om mensen te weigeren of te verwijderen bij vermoeden van verkoudheid en/of griepklachten.
 2. Bij betreden van ons horecagelegenheid wordt er voordat u gaat zitten een gezondheidscheck uitgevoerd door het personeel. Deze dient u naar waarheid te beantwoorden. Pas hierna mag u uw bestelling plaatsen bij het personeel.
 3. Aan een tafel mogen maximaal twee personen of een gezamenlijk huishouden die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 4. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
 5. Betreden van horecapand Grandcafé de Snor (binnen en buiten) is op eigen risico.
 6. Wanneer u, u niet houdt aan de 1,5meterregels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5meterregels van de overheid kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade of boetes die het horecabedrijf lijdt door uw handelen in strijd met die regels, kan op u worden verhaald.
 7. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Hiervoor hebben wij twee desinfectiepunten opgesteld. Een zult u bij de ingang vinden, de ander op het terras.
 8. Was na het toiletbezoek grondig uw handen.
 9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 10. Er mag door gasten niet met stoelen en tafels geschoven worden.
 11. Wilt u binnen zitten, dan wordt u een plaats toegewezen door het personeel. Buiten is dit vrije keuze.
 12. Tafel niet afgeruimd? Neem hier dan geen plaats. Personeel moet eerst de tafel afruimen en reinigen.
 13. Betaal zo veel mogelijk contactloos. Contant is toegestaan, het liefst gepast. Leg het contante geld op de tafel of bar neer, zodat het personeel het kan pakken. Probeer handcontact zoveel mogelijk te vermijden.
 14. Bij toiletbezoek volgt u de vooropgestelde looproute. Deze is aangegeven met pijlen op de vloer.
 15. Gasten zijn zowel binnen als buiten verplicht om te zitten.
 16. In eerste instantie wordt er binnen gedineerd (17:00 – 21:00). Bij lekker weer kunt u buiten dineren. Mocht u daarna van buiten toch naar binnen willen verplaatsen, is dit alleen mogelijk als hier binnen plaats voor is (en uiteraard op aanwijzing van personeel).
 17. Zodra u in het pand plaats heeft genomen en u merkt dat het druk is, verzoeken wij u niet te lang op uw consumpties te blijven zitten. In verband met de beperkte zitplaatsen binnen. Personeel kan u daarom ook verzoeken om plaats te maken voor de volgende gasten, wanneer u geen consumpties meer wil nuttigen.
 18. Wij verzoeken u na het nuttigen van een maaltijd, uw borden op te stapelen en deze op de hoek van de tafel te plaatsen. Zo kan het personeel de tafel makkelijk afruimen en zoveel mogelijk de 1,5meterregel in acht proberen te nemen.